Projektová kancelária

Ponuka služieb oddelenia projekcie Kontajner Bôry

Oddelenie projekcie, poradenstva a konzultácií špecializované pre výrobu prenosných jedno-objektov

– modifikovaných lodných kontajnerov na inú funkciu ponúka nasledovné služby:

Naša kancelária sa zameriava na:

(objekty do 42 m2 vonkajšej plochy / 30 m2 vnútornej – úžitkovej plochy = 45-stopový lodný kontajner)

  • profesionálnu oblasť (kancelárie, mobilné predajne, apartmány, ambulancie, gastro prevádzky, bistrá, dielne, technické prevádzky, prevádzky s umiestnenými technológiami, e – shopy a výdajné miesta …)
  • súkromnú oblasť (pre voľno-časovú aktivitu s doplnkovou funkciou pokrytia potrieb  k bývaniu alebo sebarealizáciu : telocvične, záhradné pavilóny, posilňovne, wellness, šatníky, domáce dielne, letné kuchyne …)

PROJEKTY INDIVIDUÁLNE – NA MIERU!

Projekty sú vyhotovené na úrovni realizačného projektu, na základe ktorého je možné realizovať objekt svojpomocne, alebo dodávateľsky – našou spoločnosťou, alebo iným dodávateľom.

*V cene nie sú zahrnuté projekčné práce profesií (zdravotechnika, kúrenie, statika, plyn, požiarny projekt, elektrika, rekuperácia, energetický certifikát, slabo prúd), ktoré budú k cene pripočítané podľa rozsahu ich čerpania a aktuálnych cien na trhu.

1. stupeň

Zdokumentovanie podkladov pre vyhotovenie štúdie podľa predstáv záujemcu

Inšpirujte sa:

CENA*: bezplatne

2. stupeň

Štúdia – obsahuje 3D ¾ pohľady z každej strany, nárys, pôdorys, bokorysy, návrh dispozičného riešenia.

V cene sú zahrnuté tri úpravy navrhovaného riešenia ( nie však prepracovanie celej štúdie).

Cena*: 500 € bez DPH

3. stupeň

Realizačný projekt – obsahuje spotreby materiálov, rezy podláh, stien, stropov, skladba strechy, výkres stavby, rozvody sietí, výstupnú cenu záväznú pre dodávku z našej produkcie.

V cene sú zahrnuté 2x zmena v realizačnom projekte, 3x konzultácia. V prípade záujmu je možné vypracovať interiérovú vizualizáciu, ktorá bude nacenená samostatne.

Cena*: 900 € bez DPH

PROJEKTY ZHOTOVENÝCH DIEL

Projekty už zhotovených diel, ku ktorým vlastníme práva, vrátane rozsahu popísaného v stupňoch 1 -3 projektov na mieru.

V cene nie sú zahrnuté žiadne úpravy ani konzultácie, ktoré budú nacenené samostatne podľa rozsahu nevyhnutných prác.

Cena: 800 € bez DPH

* práce naviac 40 € bez DPH/hodina

Projekty sú vyhotovené na úrovni realizačného projektu, na základe ktorého je možné realizovať objekt svojpomocne, alebo dodávateľsky – našou spoločnosťou, alebo iným dodávateľom.

OBJEKT 01

Zastavaná plocha: 28 m2

Lodný kontajner Bôry - Modifikovaný kontajner ARCHA

OBJEKT 02

Zastavaná plocha: 28 m2

Lodný kontajner Bôry - Modifikovaný kontajner ARCHA
Lodný kontajner Bôry - Modifikovaný kontajner ARCHA
Lodný kontajner Bôry - Modifikovaný kontajner ARCHA
Lodný kontajner Bôry - Modifikovaný kontajner ARCHA
Lodný kontajner Bôry - Modifikovaný kontajner ARCHA

Týmto prinášame na trh nový pohľad na naše bytie i sebarealizáciu

Koncept umožňujúci si zriadiť v súčasnosti najtrendovejší spôsob vytvorenia si priestorov na vlastnú sebarealizáciu, alebo zriadenia si bývania v priestoroch záhrady, alebo exteriéru využitím jedného, alebo súboru prenosných jedno-objektov.

Umožní Vám to užívať zriadené priestory spojené s prírodou a okolím a pridávať či uberať si objekty s rôznym využitím, čo vytvára alternatívu bývania hlavne pre ľudí žijúcich v bytových domoch a týmto si zabezpečiť svoju potrebu – ihneď.

Recyklácia

Recyklácia lodných kontajnerov modifikáciou je v súčasnosti celosvetovým trendom prenosných objektov.

Lodné kontajnery sú vyrábané pre intermondálnu prepravu a ich kľúčovými parametrami sú extrémna záťaž prevozu tovaru do hmotnosti 27 t, cortenová oceľ –  odolávajúca extrémnym poveternostným vplyvom, pevnosť a robustnosť a vďaka tomu sú výborne využiteľné ako základná konštrukcia pre zhotovenie mobilných objektov, ale i väčších stavieb.

Nespornou výhodou je možnosť ich následného odpredania kamkoľvek z dôvodu ich prenosnosti.

Projekčná kancelária vznikla ako združenie právnických osôb:

BÔRY, s. r. o.

BORAK BUILDING – SK, s. r. o. – 10 rokov praxe

Tibor Dupkala – REAL PROJEKT 20 rokov praxe

Cieľom vytvorenia združenia je zabezpečiť projektovanie jedno-objektov na vysokej technickej úrovni v súlade so všetkými technickými normami.

Nami zhotovené diela

Jednokontajnerový objekt – dielňa

Zastavaná plocha: 88 m2

Úžitková plocha: 74 m2

Lodný kontajner Bôry - dielňa
Lodný kontajner Bôry - dielňa
Lodný kontajner Bôry - dielňa
Lodný kontajner Bôry - dielňa
Lodný kontajner Bôry - dielňa

Dvojkontajnerový objekt – kancelárske priestory (v realizácii)

Zastavaná plocha: 82 m2

Lodný kontajner Bôry - Kancelária 82m2
Lodný kontajner Bôry - Kancelária 82m2 pôdorys

Dvojkontajnerový objekt – kancelárske priestory

Zastavaná plocha: 54 m2

Lodný kontajner Bôry - Kancelárie_54m2
Lodný kontajner Bôry - Podorys kancelárie 54m2
Lodný kontajner Bôry - Realizacia výstavby kancelárie 54m2

Trojkontajnerový objekt – bývanie

Zastavaná plocha: 84 m2

Lodný kontajner Bôry - Bývanie 84 m2
Lodný kontajner Bôry - Bývanie 84m2 pôdorys
Lodný kontajner Bôry - Bývanie 84 final

Prístrešky

viac o prístreškoch

Lodný kontajner Bôry - Prístrešok medzi kontajnermi
Lodný kontajner Bôry - Stavba prístrešku
Lodný kontajner Bôry - Stavba prístrešku