ARCHA BORY – pripravujeme pre rok 2022

prenosný objekt z lodného kontajnera

Lodný kontajner Bôry - ARCHA