ARCHA – už čoskoro

prenosný objekt z lodného kontajnera

Lodný kontajner Bôry - ARCHA