Shipping container house

Kontajner pod zemou

GDPR

GDPR nariadenie Európskeho parlamentu a rady EU

GDPR  ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov Dňa…
Dom z lodných kontajnerov pohľad spredu
Sklady z lodných konatjnerov

Nekonečný sklad

Sklad lodných kontajnerov v Košiciach
Dôležité

Ďakujeme!

Dielňa v lodnom kontajnery
Lodný kontajner ako sklad
Ponuk práce

Hľadáme spolupracovníka

Manažér/manažérka nákupu lodných kontajnerov Vážení…