LACNÉ - RÝCHLE SKLADOVANIE

LODNÝ KONTAJNER

cenník

UVOĽNITE HODNOTNEJŠIE PRIESTORY A UŽÍVAJTE ICH LEPŠIE

Aktuality

Archa-lodny-kontajner
Projekcna-kancelaria

Projektová kancelária

Prístrešok medzi kontajnermi
Dom z lodných kontajnerov pohľad spredu
Lodné kontajnery – rýchle a mobilné riešenie skladovania
Sklady z lodných konatjnerov

Nekonečný sklad

Sklad lodných kontajnerov v Košiciach
Dôležité

Ďakujeme!

Dielňa v lodnom kontajnery
Lodný kontajner ako sklad
Ponuk práce

Hľadáme spolupracovníka

Manažér/manažérka nákupu lodných kontajnerov Vážení…

Prečo lodný kontajner?

Používaný lodný kontajner pôvodne určený pre lodnú dopravu, je najlacnejšou a najrýchlejšou formou vytvorenia lacných skladových priestorov. Môže slúžiť i ako nízko nákladový modulárny skelet pre vytváranie bytových, nebytových, podzemných i nadzemných objektov.

Vynikajúce vlastnosti lodného kontajnera:

  • použitá cortenová oceľ zabezpečujúca odolnosť voči poveternostným vplyvom
  • zaťaženie podlahy na kontajner 27 ton
  • konštrukčná pevnosť samotného robustného skeletu umožňuje uložiť až 8 ks kontajnerov na seba , pričom jeden kontajner váži cca 4 tony

Lodný kontajner nie je stavbou podľa stavebného zákona a teda stavebnému konaniu nepodlieha. 

Lodný kontajner na skladovanie

Čo ponúkame?

Lodné kontajnery vyradené z nákladnej prepravy plne funkčné pre skladovanie, alebo plnenie inej funkcie technickým uspôsobením. Technický stav všetkých kontajnerov je v primeranom opotrebení sú však:

  • suché
  • vodotesné
  • bez dier
  • s funkčným uzamykaním

Hlavnou výhodou lodných kontajnerov je vyššia odolnosť voči poveternostným vplyvnom, odolnosť proti ohňu, bezpečnosť a uzamykateľnosť. Kontajnery sú stohovateľné, mobilné,  bez potreby vyloženia obsahu kontajnera pri premiestnení. Štandardne zabezpečujeme kontajnery vo veľkostiach:

20´DC, 40´DC, 40´ High Cube, 45´ High Cube, spojovacie prvky

V prípade záujmu môžeme zabezpečiť aj iné druhy kontajnerov.

Veľkosti kontajnerov

Konštrukcia lodných kontajnerov

Nosný rám kontajnerov je vyrobený zo zváranej uzatvorenej valcovej dutej ocele (hrúbka oceľového plechu – 3,0 mm). Opláštenie  kontajnera  je tvorené stenami z profilovaného legovaného oceľového plechu  hrúbky 1,5-2,0 mm. Legovaná oceľ tiež nazývaná Cortenová oceľ sa  vyznačuje vysokou odolnosťou voči poveternostným vplyvom.

Podlahu tvorí rám z oceľových profilov. Podlahový rošt je zvarený z valcových a dutých nosníkov pokrytých oceľovým pozinkovaným ryhovaným plechom hrúbky 4,0 mm. Na ňom je položená drevená podlaha z impregnovaných preglejkových dosiek hrúbky od 22,0 do 25,0 mm. Dvere kontajnera sú dvojkrídlové, sú zaistené štyrmi pozinkovanými tiahlami. Bezpečnosť kontajnera je tvorená  možnosťou zavesenia dvoch až štyroch visiacich zámkov alebo bezpečnostnou plombou. Na obvode dverí je tesnenie, ktoré zamedzuje prieniku vody do interiéru.

Skladové kontajnery nemajú tepelnú izoláciu.

Kontajnery distribuujeme k zákazníkom z našich skladov zriadených na Slovensku, v Českej republike a ďalších krajinách v rámci Európskej únie.

využitie lodného kontajnera

Najpočetnejším využitím je vytváranie skladových priestorov a to v súkromnej i profesionálnej oblasti. Do novovytvoreného skladového priestoru je možné presunúť skladované veci, archívy a podobne a tým uvoľniť cenné priestory v objektoch na hodnotnejšie využívanie.

Lodný kontajner ďalej môže slúžiť ako pivničný priestor, mobilný objekt, objekt pre doplnkovú funkciu k bývaniu alebo podnikanie, bytové a nebytové priestory akými sú haly, gastroprevádzky, ambulancie, kancelárie, a pod.,…

Pre zhotovenie a modifikáciu domov a bytov stačí remeselná zručnosť.

Domáce využitie lodného kontajnera

KTO SME?

Kontajner Bôry je divízia spoločnosti BÔRY s.r.o. dlhodobo stabilnej spoločnosti na trhu.

Divízia sa  špecializuje na:

  • export, import, predaj a distribúciu používaných lodných kontajnerov v rámci SR a ČR
  • podporu aktivít právnických a fyzických osôb smerujúcich k využívaniu používaných lodných kontajnerov pri realizácii objektov pre iný účel využitia ako je doprava
  • propagáciu diel zo sveta, ktoré vznikli z lodných kontajnerov

Divízia Kontajner Bôry je sústredená v prevádzke v Žiline na ulici Za plavárňou 15 a v zriadených skladoch na území Českej a Slovenskej republiky, Rakúska, Maďarska, Poľska, Nemecka s plánovaným rozšírením o Chorvátsko, Taliansko a ďalšie krajiny Európskej únie.

Nadchnutí dielami z používaných lodných kontajnerov vo svete, sme vytvorili samostatné oddelenie špecializujúce sa i na propagáciu diel a ich prezentáciu širokej laickej i odbornej verejnosti, ktorú propagujeme hlavne na našej fan page stránke. Diela z lodných kontajnerov, vo svete dnes už bežné, sú na Slovensku a v blízkych krajinách novou formou obstarávania priestorov.

Sme presvedčení, že po vzhliadnutí už zhotovených diel a stavieb z lodných kontajnerov, budete nadchnutí tak ako my a rozšírite rady našich priaznivcov.

Bôry