GDPR

GDPR nariadenie Európskeho parlamentu a rady EU

GDPR  ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov

Dňa 25.5.2018 vstupuje do platnosti čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a rada EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov a ustanovenie § 19 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktoré nám nariaďuje oznámiť fyzickým osobám akým spôsobom budeme spracovávať osobné údaje. Dovoľujeme si Vám v tejto súvislosti dať do pozornosti informácie v dokumente: