Lodný kontajner hodiny

Lodné kontajnery a úspora Vašich peňazí

Tak ako je dôležité peniaze zarábať, je dôležité ich aj udržať.

Používaný lodný kontajner vyradený z prepravy využitý ako sklad či archív bez akýchkoľvek ďalších nákladov, Vám uchová to, čo človek v súkromnom či profesionálnom živote musí nevyhnutne uchovávať (sezónne veci – pneumatiky, oblečenie, archív dokumentov alebo iných vecí, na ktoré ešte nenadišiel čas).

Zriadenie skladu z lodného kontajnera si nevyžaduje žiadne dodatočné náklady, stačí ho uložiť na rovné miesto so spevnenou plochou a ihneď, bez ďalších nákladov, okamžite plní svoju funkciu.

Takto umiestnený kontajner môže však plniť i ďalšie doplnkové funkcie, oplotenie, pokiaľ sa umiestni na hranici pozemku, jeho bočné steny môžu tvoriť informačnú alebo reklamnú plochu, strecha po aplikácii pochôdzného roštu môže tvoriť vyvýšenú pochôdznú terasu.

Pre zabezpečenie dlhšej životnosti  i samotnej estetiky je vhodné obstaraný lodný kontajner natrieť ochrannou farbou. Majitelia takýchto skladov si do interiéru umiestňujú i osvetlenie.

Výhodou takéhoto mobilného skladu je, že bez vypratania jeho obsahu ho môžete kedykoľvek premiestniť na akékoľvek iné miesto, kde môže ďalej plniť svoju funkciu alebo ho na rozdiel od pevných stavieb, ktoré treba zbúrať, odpredať. Vďaka jeho funkčným vlastnostiam tvorí trezor na Váš majetok, je vodotesný a teda suchý, mobilný, protipožiarny odolný voči ohňu, zvýšená odolnosť voči poveternostným vplyvom, bezpečný, môže plniť funkciu uskladnenia bez prevádzkových nákladov prakticky na čokoľvek.

Práve vytvorenie skladu z lodného kontajnera usporí Vám pomerne veľké finančné zdroje investované každoročne do energií, vykurovania priestorov, kde v súčasnosti tieto veci sú uložené, avšak si tieto veci vykurovanie nevyžadujú.

Takto uvoľnené priestory môžu pre podnikateľa či súkromnú osobu vytvoriť napríklad ďalšie príjmy z prenájmu z uvoľnených priestorov alebo poskytnúť iný funkčný úžitok (hosťovské izby, posilňovne, kancelárie apod.). A tak každý môže usporiť investície, ktoré by inak potreboval pre zriaďovanie nových priestorov, ktoré plnia doplnkovú funkciu k podnikaniu či bývaniu, pripomínajúc vysoký komfort skladovania, manipulácie so skladovanými vecami, ich prehľadnosťou.

Život nie je taký dlhý, aby sme zarábali peniaze na nepotrebné veci, tak uvoľnite miestnosti, pivnice, povaly, garáže a iné zapratané priestory a využívajte ich funkčne lepšie. Však papiere ani lopaty, či pneumatiky nepotrebujú drahé teplo a teda Vašu pracovnú zaťaženosť i energiu.

Lodný kontajner – hospodárne inteligentné riešenie

Navštívte našu fanpage stránku, kde nájdete cez dvetisíc spôsobov využitia lodných kontajnerov vo svete, hlavne však v západnej Európe ako najmodernejší spôsob získania si ďalších priestorov pre životné potreby. Každý, kto sa zaujímal, neskrýval obdiv a nadšenie. Obstarávacia cena kontajnera sa pohybuje v rozmedzí od 60 do 120 €/m2, čo tvorí len 10% z ceny priestorov, ktoré sme si schopní na realitnom trhu kúpiť alebo vyhotoviť.

Hneď ako Vás prejde zlosť nad stratenými finančnými zdrojmi, ktoré ste stratili ekonomicky neefektívnym skladovaním, si Vás dovoľujeme požiadať, prihláste sa na odber noviniek  z nášho blogu, sledujte nás na našej fanpage stránke, pošlite tieto informácie svojim blízkym, známym, či kolegom v práci a takto sebe i nám pomôžete šíriť informácie o tejto určite zaujímavej, lacnej a efektívnej možnosti.

ODBER NOVINIEK