Smarthouse – moderné bývanie


SMART HOUSE predstavuje najmodernejšie riešenie priestorov pre bývanie a podnikanie.

Vzorový dom SMARTHOUSE je umiestnený v Galérii BÔRY na ulici Za plavárňou v Žiline a má za sebou 130 kilometrovú cestu z výrobnej dielne do Galérie BÔRY, kde ho prezentujeme verejnosti. Výrobu SMARTHOUSEu ako drevostavby sme pozastavili. Do budúcnosti hľadáme obchodného partnera pre zhotovovanie SMARTHOUSEu z lodných kontajnerov. Využitím lodných kontajnerov sa výrazne zníži predajná cena takéhoto mobilného objektu, zlepšia sa jeho pevnostné i technické vlastnosti.

V súčasnosti si môžu záujemcovia vyhotoviť SMARTHOUSE svojpomocne. Postačujú schopnosti a znalosti rovnajúce sa rekonštrukcii domu alebo bytu.

Kontajner alebo kontajnery tvoria pevný skelet objektu a na našich fun page stránkach nájdete i krátke video návody na vyhotovenie obytných objektov, ale i , podzemných (pivníc, vínoték,..), nadzemných poschodových objektov. Cena vyhotovenia dodávateľským spôsobom sa pohybuje v rozpätí od 400,- €/m2 do 500,- €/m2 úžitkovej plochy objektu pri obytných a nebytových zateplených priestoroch.

Presvedčte sa sami na konkrétnych realizáciách, hlavne v západnej časti Európy ale i sveta. Kreatívni zhotovitelia vybudovali luxusné objekty – obchodné domy v metropolách miest, ale i jednoduché stavby – prístrešky alebo iné stavby, ktoré tvoria doplnkovú funkciu k bývaniu, či podnikaniu.

Objekt z lodných kontajnerov môžete užívať do 30 dní od zahájenia prác, pri dobrom naplánovaní je možné lodné kontajnery uspôsobiť na obytný priestor i do dvoch týždňov.

Prajeme Vám príjemné prehliadanie i nadšenie, ktoré sme zdieľali i my, keď sme sa touto problematikou začali zaoberať.

SMART HOUSE spĺňa stanovené platné normy pre stavby na bývanie i podnikanie. Mobilita umožňuje premiestnenie objektu do 24 hodín s jeho obsahom. Objekty nepodliehajú stavebnému konaniu a je možné ich umiestniť i na prenajatých pozemkoch a ich hraniciach. Mobilita a modulárnosť prináša rozšírenie potreby priestorov ich riešenie je úsporné s dômyselným riešením interiéru. Plnohodnotne je ho možné užívať už od 3 hodín od osadenia. Výhodou riešenia je variabilita, pôdorysné riešenie a výber interiérovej výbavy.

MOBILNÝ

Váš dom si môžete kedykoľvek presunúť na iné miesto.

MODULÁRNY

Potrebujete viac miesta? Vyberte si ďalší modul o ktorý Vám dom jednoducho zväčšíme.

AJ BEZ STAVEBNÉHO POVOLENIA

Umiestnenie na pozemku bez zdĺhavého stavebného povolenia.

BÝVANIE PODNIKANIE DO 10  TÝŽDŇOV

Vyberte si modul, ktorý Vám najviac vyhovuje a bývajte, alebo podnikajte prakticky ihneď.

VARIABILNÝ

Vyberte si veľkosť modulu, pôdorysné riešenie, výbavu a farebnosť Vášho domu – všetko podľa Vašich predstáv.

PLNOHODNOTNÉ BÝVANIE A PODNIKANIE

Domy Smart House predstavujú plnohodnotné riešenie bývania na úrovni rodinného domu.

Cena vzorového objektu /Price: 39 000€ bez DPH / 46 800€ s DPH – bez prepravy a osadenia, dodanie do 10 týždňov

 

ĎALŠIE MOŽNÉ VYUŽITIE OBJEKTU

Podnikateľské objekty
•    drobné prevádzky (gastro, rýchle občerstvenie, kozmetika, pizza)
•    ambulancie
•    kaderníctvo
•    ateliér
•    sídla spoločností wellness
•    telocvične
•    posilňovne
•    pavilóny pre sauny
•    pavilóny pre Hot Tubs – horúci kanadský kúpeľ
•    relaxačné priestory

spoločné priestory
•    pavilóny pre spoločenské hry
•    pavilóny pre stolové hry
•    pavilóny pre príležitostné bývanie

wellness
•    telocvične
•    posilňovne
•    pavilóny pre sauny
•    pavilóny pre Hot Tubs – horúci kanadský kúpeľ
•    relaxačné priestory

Záujemcom o SMART HOUSE doporučujeme, aby v záujme plnohodnotného užívania pri jeho umiestňovaní postupovali podľa §55 ods.2 písm.a a §76 ods.3 Stavebného zákona, ktorým je ohlásenie Stavebnému úradu o umiestnení jednoduchej stavby, čo je v súlade s usmernením Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a teda by malo byť záväzné pre všetky Stavebné úrady. Jednoduchá stavba je pomenovaná v §139 b. ods.a.

V prípade záujmu nás môžte kontaktovať