Kontajnerový dom pod zemou

Kontajner pod zemou

Lodný kontajner Bôry - GDPR

GDPR nariadenie Európskeho parlamentu

GDPR  ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov Dňa…
Lodný kontajner Bôry - Manipulácia s lodným kontajnerom

Umiestnenie kontajnera