Lodný kontajner Bôry

Lodný kontajner Bôry ako výhodný skladový priestor

Najčastejším využitím lodného kontajnera je vytváranie skladových priestorov v súkromnej, ako aj profesionálnej oblasti.

Vytvorenie skladového priestoru umožní majiteľom realít uvoľniť inak zapratané hodnotné priestory v objektoch do takéhoto skladového priestoru a tieto využívať hodnotnejšie (kancelárske priestory, obchodné priestory, hosťovské izby, dielne, hobby, posilňovne, ….) alebo zabezpečiť si ďalší príjem z využívania takto uvoľnených priestorov.

Veľkou výhodou je, že zriadenie skladového priestoru je mimoriadne nízko nákladové a to z dôvodu, že obstaranie lodného kontajnera predstavuje približne čiastku 60€ bez DPH/m2.  Kontajner sa umiestňuje položením na rovnú plochu a  nevyžaduje si základy / postačí zámková dlažba, betónové pätky, uvalcovaný kameň/. Lodný kontajner  nie je stavbou, preto zriadiť sklad si nevyžaduje ďalšie zvláštne povolenia. Situáciu potreby priestorov je možno riešiť prakticky okamžite, čo umožní uvoľniť užívané  priestory pre iné potrebné užívanie.

Majitelia komerčných realít – areálov vytvorením skladových plôch takýmto spôsobom znížia svoje náklady na kosenie, upratovanie a podobne a zároveň    zvýšia svoj príjem z prenájmu skladovej plochy, zväčša v súčasnosti nevyužívanej.

Podnikatelia v prenájme si môžu využitím tejto možnosti znížiť náklady na prenájom a teda prenajať si pre svoje sklady len pozemky, ktoré  tvoria len 10 % -20%  z ceny prenajatých  skladových plôch, na tieto plochy  umiestniť lodné kontajnery a využívať ich ako sklady. Veľkou výhodou tejto alternatívy je, že podnikateľ prakticky v jednom dni vie takéto sklady premiestniť bez potreby vysoko nákladovej manipulácie na iné miesto za minimálne náklady.

V súkromnej oblasti presunutím vecí zo zaprataných miestností je možné ich uvoľnením a rekonštrukciu vyriešiť napr.  bytovú otázku v rodine alebo asi zabezpečiť príjem z prenájmu voľných priestorov, prípadne  si vytvoriť doplnkové služby k bývaniu , priestory pre uskutočňovanie záľub /hobby/ a to bez znášania rôznych obštrukcií a straty času ktoré je nevyhnutné zniesť pri zriadení  nových priestorov alebo ich rozšírenia.

Slangovo v realitnej oblasti lodný kontajner  získal názov trezor na majetok, v doprave je to námorný alebo lodný kontajner určený na prevoz tovaru.

Ďalšími  výhodami  využívania zriaďovania skladov z lodných kontajnerov je:

  • Zriaďovanie skladových priestorov ako ďalšieho príjmu na inak nevyužitých pozemkoch, či spevnených plochách.
  • Vytváranie mobilných objektov, v ktorých možno aplikovať dielne, či iné spracovateľské technológie, v gastronómií, či inej podnikateľskej sfére, kde možno prevádzku presúvať za zákazníkom.
  • Dočasné využívanie prenajatých priestorov alebo pozemkov neznámych vlastníkov. Realizácia objektov v stavebníctve ako nízko nákladová forma získania si skeletu budúcich objektov na vysokej kvalitatívnej úrovni s možnosťou aplikácie najnovších moderných technológií a materiálov.

Z lodných kontajnerov vo svete vzniklo tisíce projektov z ktorých vznikli rôzne prevádzky či doplnkové stavby k bývaniu, bytové a nebytové priestory, pivničné priestory, technické, výrobné, obchodné priestory  akými i sú napr. kancelárie , ateliéry, domy, rekreačné objekty, dielne skleníky, voliéry , garáže, ambulancie, ale i osem podlažné objekty. Rôzne typy projektov prezentujeme na našej fanpage stránke, kde je možné vidieť i krátke filmy, ktoré dávajú návody ako využiť lodný kontajner v praxi,  ako ho modifikovať teda ho prerobiť , zatepliť, ako umiestniť okná, dvere. Na stránke nájdete i ďalšie návody využitia lodného kontajnera.

Stavebné povolenie

Pre využitie lodného kontajnera pre iný účel užívania ako je skladovanie, je potrebné vyhotoviť projekt nového užívania lodného kontajnera, ktorý vykonávajú ateliéry architektov a projektantov.

Lodný kontajner nie je stavbou podľa stavebného zákona a teda stavebnému konaniu nepodlieha. Pokiaľ však z lodných kontajnerov vznikne iný objekt, alebo jeho súčasťou sú stavby ako spevnené plochy, prípojky inžinierskych sietí, je potrebné na takéto stavby vyhotoviť projekt a postupovať podľa stavebného zákona (jednoduchá stavba, rozhodnutie o umiestnení stavby, stavebné povolenie)

Technické informácie o kontajneroch nájdete na tejto podstránke

Ďalšie informácie ohľadom dopravy a manipulácie

ODBER NOVINIEK