Prečo je výhodnejšie investovať do skladových priestorov z lodných kontajnerov ako do realít?

Návratnosť investície – reality : 30 rokov

Návratnosť investície – sklady z lodných kontajnerov: 2 – 3 roky

Skladové priestory z lodných kontajnerov

Dôvod prečo investovať do skladov z lodných kontajnerov

Využite nevyužívané exteriérové plochy a pozemky v svahoch!

Samoobslužné areály – miesta, kde sú uskladňované lodné kontajnery, ktoré sú následne prenajímané zákazníkom na skladovanie – tento trend vyvolal najmä dopyt po skladových priestoroch firiem, ale i fyzických osôb a jednotlivé areály svoje kapacity neustále rozširujú pre rozrastajúci sa záujem.

Výhodou je flexibilnosť lodných kontajnerov – svoju skladovú plochu rozširujú podľa dopytu za minimálny čas. Navyše je ich možné umiestňovať bez stavebného konania, nakoľko lodné kontajnery nie sú stavbou.

Cieľovými skupinami sú aktívne skupiny obyvateľstva  – podnikatelia, ktorým chýba skladová kapacita a taktiež občianska verejnosť u ktorej absentuje úložný priestor napr. pre hobby a to najmä v oblastiach sídlisk. Z tohto dôvodu je dôležitá lokalizácia areálu.

Vedeli ste, že skladové priestory (sklady, garáže) sú vyhľadávané mesačne:
      • 31 390 x na Google.sk
      • 7 000 x na Nehnuteľnosti.sk
      • na Bazar.sk

Výhody lodných kontajnerov:

 • mobilita
 • rýchlosť dodania podľa dopytu
 • nízka obstarávacia cena
 • umiestnenie bez stavebného konania
 • umiestnenie na hraniciach pozemkov    
 • nekonečná skladová plocha
 • jednoduchá manipulácia
 • vodotesnosť
 • jednoduché osadenie
 • bezpečnosť

Zriadené skladové priestory je možné taktiež izolovať rôznymi zatepľovacími materiálmi, ktoré sú bežne dostupné na trhu ( nie je však potrebné ) a taktiež v prípade umiestňovania kontajnerov na pozemkoch v svahu, prírodnými materiálmi – zeminou a kamením. V tomto prípade však upozorňujeme na nevyhnutnosť paženia (viac info k paženiu TU)  buď zvonku alebo zvnútra, aby sa zamedzilo preliačeniu plechových stien tvoriacich obvodový plášť lodného kontajnera.

Využitie prírodných izolácii je veľmi výhodné pre využitie pozemkov vo svahu, ktoré sú inak nevyužiteľné, čo zároveň umožní vytvoriť i prirodzenú oporu voči zosúvania svahov a zároveň vytvoriť súlad trendu citlivého prístupu k životnému prostrediu

        Zriadené samoobslužné sklady v SR a ČR