Lodný kontajner a jeho využitie

Lodné kontajnery sú predovšetkým určené na prepravu tovaru po mori alebo železnici.

No v súčasnosti sa vďaka svojim vlastnostiam uplatňujú po celom svete aj inak.

Inšpirujte sa s nami: