Kontajnerový dom pod zemou

Kontajner pod zemou

Lodný kontajner Bôry - GDPR

GDPR nariadenie Európskeho parlamentu

GDPR  ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov Dňa…

Modifikácia lodných kontajnerov

Lodný kontajner Bôry - Dom z lodných kontajnerov
Lodný kontajner Bôry - rýchle a mobilné riešenie skladovania
Lodný kontajner Bôry
Lodný kontajner Bôry - Sklady z lodných konatjnerov

Nekonečný sklad

Lodný kontajner Bôry - Sklad lodných kontajnerov v Košiciach
Lodný kontajner Bôry - Dôležité

Ďakujeme!

Lodný kontajner Bôry - Dielňa v lodnom kontajnery
Lodný kontajner Bôry ako sklad